ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตร ณ โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)
Posted: Aug 26, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์แนะนำหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในนิทรรศการ "แนะแนวการศึกษาต่อและอาชีพ" โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคารบดินทรพิพัฒน์ ชั้น 3 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/1qovjdMGG4qbjeeN9

Print
Tags: