ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง Technical sale engineer
บริษัท พีพีจี โคทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคลือบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์

 

Print
Tags:

หมวดหมู่