ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา เยี่ยมชมคณะวิศวกรรมศาสตร์
Posted: Aug 18, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน  โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ และห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ณ อาคารวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีทางวิศวกรรมไฟฟ้า และอาคารสำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/VHVswRKLK6eeisnQ9

Print
Tags: