ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประมวลภาพกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ EdPex200 รุ่น 10 ปี พ.ศ. 2565 (Screening) ครั้งที่ 1

ประมวลภาพกิจกรรมการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาระดับคณะสู่ความเป็นเลิศ EdPex200 รุ่น 10 ปี พ.ศ. 2565 (Screening) ครั้งที่ 1
Posted: Aug 17, 2022
Comments: 0
Author: admin

 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/adp8rwT6KpnVWFxN9

Print
Tags: