ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย อวยพรกชกร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย  อวยพรกชกร ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองศาสตราจารย์
Posted: Aug 1, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย  อวยพรกชกร

ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง

รองศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ อนุสาขาวิชาวิศวกรรมเนื้อเยื่อ ตามมติสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2565

Print
Tags: