ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี Extended Reality ณ L&E Virtual Studio

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) เรียนรู้การใช้เทคโนโลยี Extended Reality ณ L&E Virtual Studio
Posted: Jul 22, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565  นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ได้ไปเรียนรู้การใช้เทคโนโลยี Extended Reality (xR) ที่ L&E Virtual Studio (ช่างชุ่ย) ประกอบด้วยการใช้งานซอฟต์แวร์ Disguise  และ Unreal Engine ซึงถูกใช้ในการสร้างโลกเสมือนจริง การสร้างเกม การถ่ายทำ live show และใช้ในคอนเสิร์ต การทดลองใช้ระบบ Virtual Studio ตั้งแต่การจัดกล้องปรับค่าสีและระบบ Motion Tracking เพื่อให้ระบบทั้งหมดพร้อมใช้งาน และได้แบ่งกลุ่มทดลองทำหน้าที่ในแผนกต่าง ๆ ได้แก่ แผนกจัดกล้องและถ่ายภาพ แผนกจัดแสง แผนกควบคุม Media Server และแผนกออกแบบโลกจำลองด้วย Unreal engine ทางหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอนเสิร์ตและมัลติมีเดีย (หลักสูตรนานาชาติ) ขอขอบคุณบริษัท L&E Virtual Studio (ช่างชุ่ย)  เป็นอย่างสูง


ที่มา https://www.facebook.com/swu.eng.inter

Print
Tags:

หมวดหมู่