ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศิษยเก่าหลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับ offer ให้เข้าทำงานใน ADP Program กับบริษัท ปตท. สผ.

ศิษยเก่าหลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ (หลักสูตรนานาชาติ) ได้รับ offer ให้เข้าทำงานใน ADP Program กับบริษัท ปตท. สผ.
Posted: Jul 8, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดี กับ

นาย ชโยดม ไนท์

ผู้สำเร็จการศึกษาจากหลักสูตรวิศวกรรมปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติ รุ่นแรก (เข้าปีการศึกษา 2561) ที่ได้รับ offer ให้เข้าทำงานใน ADP Program กับบริษัท ปตท. สผ. ประจำปี 2565 

Print
Tags:

หมวดหมู่