ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการ IUPESM WC2022

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์นำเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการ IUPESM WC2022
Posted: Jul 1, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ


นางสาวไอรัก จันทร์มานะเจริญ
นางสาวธนพร สุขปราโมทย์
นายปารณ ดาวทอง

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 3

ได้นำเสนองานวิจัยเรื่อง

  • “Smart Continuous Passive Motion Device (sCPM) for Rehabilitation therapy during COVID-19”
  • “Development of Robot Arm Therapy for autistic children”
  • “The study of pressure gathered in the overlayed skin, causing avascular for a long time and occur bedsore”

ในงานประชุมวิชาการ IUPESM World Congress on medical physics & Biomedical Engineering 2022 (IUPESM WC2022) เมื่อวันที่ 12-17 มิถุนายน 2565 ณ Marina Bay Sand _ Sand Expo and Convention Center @Singapore

Print
Tags: