ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดโครงการบริการวิชาการ "สอบเทียบเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) "

ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ จัดโครงการบริการวิชาการ "สอบเทียบเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) "
Posted: Jul 4, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ โดยความร่วมมือกับศูนย์เครื่องมือแพทย์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี จัดโครงการบริการวิชาการ "สอบเทียบเครื่องมือแพทย์โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) " ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบึงพระอาจารย์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก โดยมี นายณัฐพล สุทธิสุวรรณ นางสาวประกายรุ้ง ปักษิณ และนางสาวฐิติมา ภูช่างทอง นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมโครงการ

Print
Tags: