ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมวิจัย แนะนำหลักสูตรและศึกษาต่อ University Pr Network Expo 2022

มหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมวิจัย แนะนำหลักสูตรและศึกษาต่อ University Pr Network Expo 2022
Posted: Jun 27, 2022
Comments: 0
Author: admin

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมจัดซุ้มประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม และแนะนำหลักสูตรของคณะวิศวกรรมศาสตร์  ในงานมหกรรมแสดงผลงานนวัตกรรมวิจัย แนะนำหลักสูตรและศึกษาต่อ University PR Network Expo 2022 ระหว่างวันที่ 24 ถึง 25 มิถุนายน 2565 ณ ชั้น 2 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มศว ประสานมิตร

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/tExRzg4gUqw7xUAh7

Print
Tags: