ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ ประจำปี 2565

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ ประจำปี 2565
Posted: Jun 20, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวณัฐธภรณ์ บานเย็น
นางสาวชมพูนุช แก้วน้อย
นางสาวชนิกานต์ อินมณี

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ ชั้นปีที่ 4 

ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ ประเภทนวัตกรรม ในงานประชุมวิชาการ 80 ปี กรมการแพทย์ ประจำปี 2565

ภายใต้ชื่อผลงาน ชุดตรวจสุขภาพสำหรับระบบการแพทย์ทางไกลโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Health kit for Telemedicine using Digital Technology)

จัดโดย กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข

Print
Tags:

หมวดหมู่