ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์

โครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลประจำปีการศึกษา 2564 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์
Posted: Jun 6, 2022
Comments: 0
Author: admin

คณาจารย์และนิสิตชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานโรงพยาบาลประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2565

  • วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 รับชมบรรยายหัวข้อ “ การบริการจัดการเครื่องมือแพทย์ และการดูแลรักษาเครื่องมือในการรักษาผู้ป่วยประเภทต่างๆ และเยี่ยมชมโรงงานผลิตยาของโรงพยาบาล ( โรงงานอู่ทองไทยเฮิร์บ )” ณ โรงพยาบาลอู่ทอง จ.สุพรรณบุรี
  • วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 รับชมบรรยายหัวข้อ “ SMART Hospital และระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ป่วยด้วยอิเล็กโทรนิกส์ไฟล์ ( IPD Paper less )”  ณ โรงพยาบาลด่านมะขามเตี้ย จ.กาญจนบุรี
Print
Tags:

หมวดหมู่