ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศ. ดร.ไพศาล นาผล และ รศ. ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง พัดลมสำหรับทำลมร้อน - ลมเย็น

ศ. ดร.ไพศาล  นาผล และ รศ. ดร.สงกรานต์  วิริยะศาสตร์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง พัดลมสำหรับทำลมร้อน - ลมเย็น
Posted: May 18, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล  นาผล
รองศาสตราจารย์ ดร.สงกรานต์  วิริยะศาสตร์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์

ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์ เรื่อง “พัดลมสำหรับทำลมร้อน - ลมเย็น”

Print
Tags: