ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศ. ดร.ไพศาล นาผล อันดับ 4 ของประเทศไทย อันดับ 757 ของโลก Top Scientists Ranking สาขา Mechanical and Aerospace Engineering

ศ. ดร.ไพศาล นาผล อันดับ 4 ของประเทศไทย อันดับ 757 ของโลก Top Scientists Ranking สาขา Mechanical and Aerospace Engineering
Posted: May 13, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล
อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ที่ได้รับการจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำ (Top Scientists Ranking) ในสาขา Mechanical and Aerospace Engineering อันดับ 4 ของประเทศไทย และอันดับ 757 ของโลก

อ้างอิง: research.com

Print
Tags: