ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติวก่อนสอบปลายภาค วิชา PY102

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ ติวก่อนสอบปลายภาค วิชา PY102
Posted: May 6, 2022
Comments: 0
Author: admin

ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00-19.00 น.

ติวออนไลน์ผ่าน Microsoft Team
Team Code: Inp8rpa

โดย พี่นนท์ ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

Print
Tags: