ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 73 ปี มศว

คณะผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 73 ปี มศว
Posted: Apr 29, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ  รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมวางพานพุ่ม เนื่องในงาน "วันมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ" 73 ปี มศว 2565 ณ อนุสาวรีย์ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล หลวงสวัสติสารศาสตรพุทธิ

ภาพจาก : ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร

Print
Tags:

หมวดหมู่