ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ TEDI-London, University of Cambridge, University of Essex, Oxford University และ University for the Creative Arts สหราชอาณาจักร

เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ กับ  TEDI-London, University of Cambridge, University of Essex, Oxford University และ University for the Creative Arts  สหราชอาณาจักร
Posted: Apr 26, 2022
Comments: 0
Author: admin

คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เดินทางไปเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ณ The Engineering and Design Institute London (TEDI-London), University of Cambridge, University of Essex, Oxford University และ University for the Creative Arts สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ 14 ถึง 22 เมษายน 2565

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/F5ckQDh7JQoaG9n58

Print
Tags: