ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมและประเพณีสืบทอดวัฒนธรรมสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2564

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมกิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมและประเพณีสืบทอดวัฒนธรรมสงกรานต์ ประจำปีการศึกษา 2564
Posted: Apr 19, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 19 ​เมษายน ​2565 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ในกิจกรรมทำบุญภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อมและประเพณีสืบทอดวัฒนธรรมสงกรานต์ (รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่) ประจำปีการศึกษา 2564 รูปแบบวิถีใหม่ (NEW NORMAL-COVID-19) ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จัดโครงการโดยภาควิชา​วิศวกรรม​โยธา​และ​สิ่ง​แวดล้อม 

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่ 
https://photos.app.goo.gl/xrbuoyHfipUmvkPc8

Print
Tags:

หมวดหมู่