ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Apr 12, 2022
Comments: 0
Author: admin

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานบริการ สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์


ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2565 เรื่องการสรรหา พนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง พนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2713 และเลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2715 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น

บัดนี้การสอบข้อเขียน เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ดังนี้

ตำแหน่ง พนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2713

เลขประจำตัวสอบ 001 นายณพนสรรค์ เงากระจ่าง
เลขประจำตัวสอบ 002 นางสาวขวัญฤดี บุญเลิศ
เลขประจำตัวสอบ 006 นางสาวนัทญา เกษรมาลี
เลขประจำตัวสอบ 007 นางสาวสุนทรีย์ หวังมี

ตำแหน่ง พนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2715

เลขประจำตัวสอบ 002 นางสาววิภาวดี มรรคผล
เลขประจำตัวสอบ 003 นางสาววนาลี ชนะมาร


ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. – 12.00 น. สอบสัมภาษณ์
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางสาวผุสดี บำรุงกิจ งานบริหารและธุรการ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ โทร 02-649-5000 ต่อ 27074


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม

Print
Tags: