ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภัทริน โมรา ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ในงานประชุมวิชาการ 31st: TIChE 2022

อาจารย์ ดร.ภัทริน โมรา ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ในงานประชุมวิชาการ 31st: TIChE 2022
Posted: Mar 25, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

อาจารย์ ดร.ภัทริน โมรา

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเคมี ได้รับรางวัล Best Oral Presentation Award ในงานประชุมวิชาการ The 31st Thai Institute of Chemical Engineering and Applied Chemistry Conference (31st: TIChE 2022): “Challenges towards Sustainable Technology” 


จัดโดย สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 15 - 16 มีนาคม 2565

Print
Tags: