ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้รับเหรียญเงิน แข่งขันยิงปืนยาว ท่านอน ทีมหญิง (3 คน) กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47

นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ได้รับเหรียญเงิน แข่งขันยิงปืนยาว ท่านอน ทีมหญิง (3 คน) กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47
Posted: Mar 25, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นางสาวภัทรานิษฐ์ สืบปรุ

นิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

ได้รับรางวัล เหรียญเงิน จากการเข้าร่วมแข่งขันยิงปืนยาว ท่านอน ทีมหญิง (3 คน) กีฬาแห่งชาติครั้งที่ 47 ศรีสะเกษเกมส์ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 โดยเป็นตัวแทนจังหวัดกรุงเทพมหานคร

ที่มา : https://sisaketgames.sat.or.th/Startlist-dwt.asp?stdate=24%2F03%2F2565&stche_id=ST924&sthest=13

Print
Tags: