ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียน Online Chinese Class

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียน Online Chinese Class

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรียน Online Chinese Class

ระหว่างวันที่ 4 - 28 เมษายน 2565
ทุกวัน จันทร์ อังคาร พฤหัสบดี
เวลา 17.00-19.00 น.

นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้บันทึก “กิจกรรมเลือก”

นิสิตที่สนใจสามาถเข้าร่วมกิจกรรมที่ http://line.me/ti/g/x1w-gMNgUF
 

Print
Tags: