ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564
Posted: Mar 21, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom Meeting

ติดตามช่องทางการเข้าร่วมงานได้ที่ เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

*นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้บันทึก “กิจกรรมบังคับ”

Print
Tags:

หมวดหมู่