ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์  เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมงานปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2564

ในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านระบบ Zoom Meeting

ติดตามช่องทางการเข้าร่วมงานได้ที่ เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

*นิสิตชั้นปีที่ 4 ที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้บันทึก “กิจกรรมบังคับ”

Print
Tags: