ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม English Conversation Online

กิจกรรม English Conversation Online

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม English Conversation Online 

โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

วันที่ 15 มีนาคม 2565
วันที่ 17 มีนาคม 2565
วันที่ 22 มีนาคม 2565
วันที่ 24 มีนาคม 2565
วันที่ 29 มีนาคม 2565

เวลา 17.00 - 19.00 น.


นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบันทึก “กิจกรรมเลือก”

สนใจลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที https://forms.gle/Um9qNSUXrmy9a45j7

Print
Tags: