ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรม English Conversation Online

กิจกรรม English Conversation Online
Posted: Mar 1, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอเชิญชวนนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม English Conversation Online 

โดยอาจารย์ชาวต่างชาติ

วันที่ 15 มีนาคม 2565
วันที่ 17 มีนาคม 2565
วันที่ 22 มีนาคม 2565
วันที่ 24 มีนาคม 2565
วันที่ 29 มีนาคม 2565

เวลา 17.00 - 19.00 น.


นิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับบันทึก “กิจกรรมเลือก”

สนใจลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที https://forms.gle/Um9qNSUXrmy9a45j7

Print
Tags:

หมวดหมู่