ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ COVID-19

โครงการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ COVID-19
Posted: Mar 1, 2022
Comments: 0
Author: admin

ขอเชิญชวนนิสิตและบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์เข้าร่วม

โครงการเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ COVID-19

โดย อาจารย์ นพ.อมรินทร์ นาควิเชียร และ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จากส่วนกิจการนิสิต หอกักตัว และนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์

ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 - 16.30 น.

นิสิตที่เข้าร่วมจะได้บันทึก “กิจกรรมเลือก”

ช่องทางเข้าร่วมกิจกรรม

ระบบ Zoom Meeting
Meeting ID: 945  8382  9589
Passcode: 277354

และ Live ผ่าน เพจคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

Print
Tags:

หมวดหมู่