ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จํากัด และ บริษัท บล็อคเชน เวิร์คกิ้ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จํากัด และ บริษัท บล็อคเชน เวิร์คกิ้ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
Posted: Jan 25, 2022
Comments: 0
Author: admin

พิธีลงนามความร่วมมือ ระหว่างมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และบริษัท ไอแอม คอนซัลติ้ง จํากัด และ บริษัท บล็อคเชน เวิร์คกิ้ง กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี blockchain ด้านวิทยาการข้อมูลและการวิเคราะห์ (Data Science and Analytics) และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ เช่น การเรียนรู้ได้ด้วยตนเองของคอมพิวเตอร์ (Machine Learning), การวิเคราะห์และนำเสนอข้อมูลได้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน, ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data), ปัญญาประดิษฐ์ (AI: Artificial Intelligence) และ แพลตฟอร์ม (Platform) เป็นต้น เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ zoom 

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่

https://www.facebook.com/media/set?vanity=EGSWU&set=a.3080798082160387

Youtube (Cr. I AM Consulting Co., Ltd.)

https://www.youtube.com/watch?v=izyw6LP_7Pk&ab_channel=IAMConsultingCo.%2CLtd.

Print
Tags: