ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (1) 7 - 4770 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์

Posted: Jan 25, 2022
Comments: 0
Author: admin

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4770 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 4770
ไม่มีผู้ผ่านการสรรหา

Download ประกาศ

Print
Tags: