ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ หัวข้อ การรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย ABET

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  หัวข้อ การรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย ABET
Posted: Jan 13, 2022
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565  ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ  หัวข้อ การรับรองมาตรฐานคุณภาพด้านวิศวกรรมศาสตร์ โดย ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) ในรูปแบบ Online ผ่านโปรแกรม Zoom และ Onsite ณ ห้องประชุม วศ.51 ชั้น 5 สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดกิจกรรม โดย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และได้รับเกียรติบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้จาก ศาสตราจารย์ ดร.เมธี เวชารัตนา จัดโดย ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่

https://photos.app.goo.gl/zFNCvyVZ8Lr88pwM8

Print
Tags: