ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประกาศสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่แจ้งความจำนงค์รับวัคซีนเข็มที่ 3 รอบที่ 1

ประกาศสำหรับนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่แจ้งความจำนงค์รับวัคซีนเข็มที่ 3 รอบที่ 1

นิสิตที่แจ้งความจำนงค์รับวัคซีนเข็ม 3 ชนิด "AstraZeneca"  สามารถเข้ารับวัคซีนได้เลยโดยไม่ต้องรอนัดหมาย ที่ ศูนย์วัคซีนฯ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์ เปิดทุกวันพฤหัสและ วันศุกร์ เวลา 9:00 - 11:00 น. สำหรับวัคซีน Pfizer ที่ รพ.ศกพ.มศว  องครักษ์  ให้นิสิตรอประกาศตามรายชื่อต่อไป ฝั่งองครักษ์  ทั้ง Pfizer และ AZ  ให้มารับวัคซีนที่ศูนย์ฯฉีดวัคซีน อาคารคณะแพทย์ศาสตร์ มศว องครักษ์ ชั้น 1 

วัคซีนชนิด AstraZeneca  
สามารถเข้ารับวัคซีนโดยไม่ต้องรอนัดหมาย ณ ศูนย์วัคซีนฯ อาคารคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ เปิดทุกวันพฤหัส  และ วันศุกร์ เวลา 9:00 - 11:00 น.

วัคซีนชนิด Pfizer 
สามารถเข้ารับวัคซีนในวันที่ 12 และ 19 มกราคม 2565 เวลา 9.00-15.00 น. (ตามรายชื่อด้านล่าง) ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์

*** ให้นิสิตนําบัตรประชาชน และ บัตรนิสิตมาในวันดังกล่าว ***

Print
Tags:

หมวดหมู่