ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในโครงการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal-Covid-19)

บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ในโครงการกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal-Covid-19)
Posted: Dec 24, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 24 ​ธันวาคม ​2564 บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 3 รูป ในโครงการกิจกรรม “จัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2565 รูปแบบวิถีใหม่ (New Normal-Covid-19)” ณ อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จัดโครงการโดยภาควิชา​วิศวกรรม​โยธา​และ​สิ่ง​แวดล้อม 

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่ 
https://photos.app.goo.gl/YLGdDqVdtpWPnoLN8

Print
Tags: