ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
Posted: Dec 23, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2564 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดแนะนำโครงการ และนำเสนอผลการดำเนินโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลแบบบูรณาการ ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดย ผศ.ดร.พิลดา หวังพานิช หัวหน้าโครงการ U2T ตำบลนครนายก และทีมงาน ณ ห้องประชุม ชั้น 5 วศ. 51 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.สมชาย สันติวัฒนกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเป็นประธาน ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินการโครงการ ณ วัดโพธินายก ตลาดจามจุรีมาร์เก็ต อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก โดยมีกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่เกษียณอายุราชการแล้ว ร่วมสาธิตการทำผลิตภัณฑ์

สามารถดูประมวลภาพของกิจกรรมนี้ได้ที่

https://photos.app.goo.gl/PPmn5hTZJaCBvPuf8

และประมวลภาพจาก SWU Photos ได้ที่
https://photos.swu.ac.th/albums/387

Print
Tags:

หมวดหมู่