ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี

สถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี
Posted: Dec 10, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ผศ.ดร.สมภพ  รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  เป็นประธานเปิดโครงการสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี (14 ธันวาคม 2564) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ซึ่งโครงการนี้ ประกอบด้วย พิธีสงฆ์ พิธีมอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าที่สร้างชื่อเสียง การเสวนาความเป็นมาคณะวิศวกรรมศาสตร์ นิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัย ผลงานนวัตกรรม ของ บุคลากร นิสิต และศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในการนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอขอบคุณทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ที่มาร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสถาปนาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ครบรอบ 29 ปี ในครั้งนี้ด้วย

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/FyD56MDnoSk7SKPT9

Print
Tags:

หมวดหมู่