ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าศรีนครินทรวิโรฒ"

ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าศรีนครินทรวิโรฒ"
Posted: Nov 19, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ 

นายสุริยา สิทธิดำรงค์

ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลได้รับรางวัล "เชิดชูเกียรติศิษย์เก่าศรีนครินทรวิโรฒ" ในโอกาสวันสถาปนาครบรอบ 72 ปี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

Print
Tags: