ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงาน Screening เข้าร่วมโครงการ EdPEx200

ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงาน Screening เข้าร่วมโครงการ EdPEx200
Posted: Nov 11, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564  บุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำรายงาน Screening สำหรับจัดส่งให้สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ EdPEx200 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารสำนักงานคณบดี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยได้รับเกียรติบรรยายแลกเปลี่ยนความรู้จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพงษ์ คงประเสริฐ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในหัวข้อ แนวทางการนำเกณฑ์ EdPEx ไปใช้ในการบริหารงานองค์กร จัดโดย ฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่

https://photos.app.goo.gl/YUmRAxsPNB5hdZ7DA

Print
Tags:

หมวดหมู่