ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ระดับชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564

Posted: Nov 11, 2021
Comments: 0
Author: admin

ทุนการศึกษามูลนิธิป่อเต็กตึ้ง ระดับชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2564  
จำนวน 1 ทุนๆ ละ 25,000 บาท


นิสิตที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน มายัง

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120 (ทุนการศึกษา) 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19  พฤศจิกายน 2564 (โดยถือเอาวันที่ลงตราประทับของฝ่ายกิจการนิสิตหรือไปรษณีย์)

ใบสมัครทุนและหลักฐานที่ส่งเกินเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

ดาวน์โหลด รายละเอียดและใบสมัครขอบรับทุนได้ที่
https://drive.google.com/file/d/1qo3SBFHsfLkq7g7cHA-tIbQVcaHubJid/view?usp=sharing

Print
Tags:

หมวดหมู่