ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ประจำปีการศึกษา 2564

Posted: Nov 9, 2021
Comments: 0
Author: admin

ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี  ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 ทุนๆ ละ 20,000 บาท 

นิสิตที่สนใจสามารถส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน มายัง

ฝ่ายกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 
เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก 26120 (ทุนการศึกษา) 

ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19  พฤศจิกายน 2564 (โดยถือเอาวันที่ลงตราประทับของฝ่ายกิจการนิสิตหรือไปรษณีย์)

ใบสมัครทุนและหลักฐานที่ส่งเกินเวลา จะไม่ได้รับการพิจารณาคัดเลือก

ดาวน์โหลด รายละเอียดทุนและใบสมัครได้ที่

https://drive.google.com/file/d/1NXsbIN6s9cqsFTyEHYgEVQ1XTbNsEpL3/view?usp=sharing

Print
Tags:

หมวดหมู่