ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัทจัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ จำกัด

เปิดรับสมัครงานให้กับ นิสิตที่กำลังจะจบการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์
เริ่มลงทะเบียนฝากประวัติ เพื่อสมัครงานกับบริษัทฯ
คลิกลงทะเบียน www.prtr.com/online-application

Print
Tags:

หมวดหมู่