ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท โอทูอี ซัพพลาย จำกัด

Optional request: 
1. เกรดเฉลี่ยตั้งแต่ 2.9 ขึ้นไป
2. ใจรัก อยากลองฝึกฝนการเป็น sales ฝึกเรื่องการขาย
3. มี mindset รักการขายและการตลาด
4. ภาควิชาไม่ติด แต่ถ้าจะตรงมากขึ้น คือ ภาคโยธา
5. มีรถยนต์ส่วนตัว
6. เรทเงินเดือน ฐาน sales engineer

ติดต่อ คุณเอริท 
0815728181 0818414677

Print
Tags:

หมวดหมู่