ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

Precision Manufacturing Co., Ltd.

เปิดรับสมัคร วิศวกร จำนวน 2 ตำแหน่ง

สอบถามรายละอียดเพิ่มเติม

ฝ่ายบุคคล
Tel: 035-258-336-8
Email : hr@pmc.co.th
Website: www.pmc-th.com

Print
Tags:

หมวดหมู่