ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด

Position: Sale Engineer

Salary: 30,000 - 40,000 THB
Benefit: Bonus, Provident fund, company car, etc.

Contact
Mr. Phudis Boonyanurak
Country Sale Manager-Thailand


บริษัท แซง-โกแบ็ง แอบราซีฟส์ (ประเทศไทย) จำกัด
539/2 อาคารมหานครยิปซั่ม ชั้น 13
ถ.ศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

Tel: +66(2) 493 5400
Mobile Phone:+66 (81) 134-1213
Email :phudis.boonyanurak@saint-gobain.com
Website:www.saint-gobain-abrasives.comen-sea

Print
Tags:

Documents to download

หมวดหมู่