ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

กำหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
Posted: Nov 5, 2021
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง
กำหนดการเกี่ยวกับการสอบปลายภาค นิสิตภาคปกติ ชั้นปีที่ 1 - 4 ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
(จัดสอบแบบออนไลน์เนื่องจากมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19)

Download ประกาศฉบับเต็ม

Print
Tags:

หมวดหมู่