ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล ได้รับการจัดอันดับ TOP 2% แรกของโลก (World’s Top 2% Scientists 2021) โดยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล ได้รับการจัดอันดับ TOP 2% แรกของโลก (World’s Top 2% Scientists 2021) โดยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด
Posted: Nov 4, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นนักวิจัยที่มีการอ้างอิงตลอดชีวิตการทำงานสูงที่สุด (Career-Long Citation Impact 2020) และนักวิจัยที่มีการอ้างอิงในปี ค.ศ.2020 สูงที่สุด (Single Year Citation Impact 2020) ที่ได้รับการจัดอันดับใน TOP 2% แรกของโลก โดยมหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด สหรัฐอเมริกา (Stanford University, USA) ปี 2021 ซึ่งรวบรวมข้อมูลผลงานของนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำมากกว่า 100,000 คน ประกอบด้วยข้อมูลผลงานตีพิมพ์ จำนวนการอ้างอิง และ h-index ในฐานข้อมูล Scopus แบ่งเป็นข้อมูลตลอดชีวิตการทำงานของนักวิจัย (Career-long Citation Impact) และข้อมูล 1 ปี (Single Year Citation Impact) โดยจัดอันดับนักวิทยาศาสตร์แบ่งออกเป็น 22 สาขาและ 176 สาขาย่อย โดยข้อมูลปี 2021 ที่เผยแพร่นี้เป็นข้อมูลที่รวบรวมจากฐานข้อมูล Scopus วันที่ 1 สิงหาคม 2020

ที่มา: https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/3

Print
Tags: