ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนระดับบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

Posted: Nov 3, 2021
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง ทุนระดับบัณฑิตศึกษาวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

การรับสมัครและการพิจารณาทุน

ส่งเอกสารทั้งหมดมายังฝ่ายกิจการนิสิต

  • ภาคการศึกษาที่ 1 ภายในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564
  • ภาคการศึกษาที่ 2 ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2565

ดาวน์โหลดเอกสาร 

Print
Tags:

หมวดหมู่