ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

Posted: Nov 3, 2021
Comments: 0
Author: admin

ประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครทุนการศึกษานิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564

  • ทุนช่วยเหลือค่าเล่าเรียนและเรียนดี จำนวน 50 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
  • ทุนนิสิตจิตอาสา จำนวน 30 ทุน ทุนละ 5,000 บาท
  • ทุนนิสิตสร้างชื่อเสียงระดับชาติ นานาชาติ จำนวน 100,000 บาท
  • ทุนส่งเสริมความเป็นเลิศทางภาษาอังกฤษ จำนวน 100,000 บาท

ดาวน์โหลดเอกสาร 

Print
Tags:

หมวดหมู่