ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ร่วมงานเปิดตัวออนไลน์ xCHAIN: Start your Blockchain Era

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร ร่วมงานเปิดตัวออนไลน์ xCHAIN: Start your Blockchain Era
Posted: Oct 27, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมงานเปิดตัวออนไลน์ xCHAIN: Start your Blockchain Era ความร่วมมือเพื่อเทคโนโลยีบล็อกเชนประเทศไทย กับ xCHAIN ระบบนิเวศบล็อกเชน (Blockchain Ecosystem) ของคนไทยที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้งานจริง ครั้งแรกที่สถาบันการศึกษา เอนเทอร์ไพรส์ ธุรกิจ และผู้พัฒนาซอฟท์แวร์ ร่วมกันเป็นผู้ตรวจสอบธุรกรรม (Validator Nodes) จัดโดย เพจ Thailand Blockchain Working Group - TBWG

Print
Tags:

หมวดหมู่