ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง ชุดเทอร์โมไซฟอนช่วยลดอุณหภูมิในห้องโดยสารรถยนต์ขณะจอดรถตากแดด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์ ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง ชุดเทอร์โมไซฟอนช่วยลดอุณหภูมิในห้องโดยสารรถยนต์ขณะจอดรถตากแดด
Posted: Oct 15, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์

อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ที่ได้รับการจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร ผลงานสิ่งประดิษฐ์เรื่อง "ชุดเทอร์โมไซฟอนช่วยลดอุณหภูมิในห้องโดยสารรถยนต์ขณะจอดรถตากแดด"

Print
Tags:

หมวดหมู่