ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน
Posted: Oct 12, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ

นายธีรวรรธน์ อินทรพาณิชย์
นายบพิชย์ วัชรเสถียร
นายพิชิตชัย สุวรรณเพชร

นิสิตชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมการพัฒนาดาวเทียมเล็กและระบบภาคพื้นดิน Know-How Transfer and Training (KHTT) ภายใต้โครงการระบบดาวเทียมสำรวจเพื่อการพัฒนา (THEOS-2)  ในเดือน มกราคม - พฤษภาคม 2565 ณ ตึก AIT อุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

Print
Tags:

หมวดหมู่