ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเครื่อง Hybrid sterilizer (PS'I) สิ่งประดิษฐ์จากโครงการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ให้กับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มอบเครื่อง Hybrid sterilizer (PS'I) สิ่งประดิษฐ์จากโครงการสร้างนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยบุคลากรทางการแพทย์ให้กับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Posted: Aug 16, 2021
Comments: 0
Author: admin

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมภพ รอดอัมพร คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นำคุณ ศรีสนิท รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิลดา หวังพานิช รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นตัวแทน มอบ เครื่องอบฆ่าเชื้อโรค ด้วย UCV จำนวน 3 เครื่อง, เครื่องพ่นควันฆ่าเชื้อโรค 2 เครื่อง พร้อมน้ำยา 2 แกลลอน, เครื่องฆ่าเชื้อโรคแบบ 2 ระบบพร้อมน้ำยา 1 แกลลอน จำนวน 2 เครื่อง และชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 10 ชุด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล หัวหน้าโครงการและคุณขจรศักดิ์ ศรีกงพาน ให้กับ ศูนย์การแพทย์สมเด็จ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมี ผศ.พญ.นันทนา ชุมช่วย ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ

สามารถดูภาพกิจกรรมนี้ได้ที่
https://photos.app.goo.gl/4TeHYiYWHpRZ7AkW9

Print
Tags:

หมวดหมู่