ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว จัดทำนวัตกรรมช่วยสนับสนุนและป้องกันเชื้อ COVID-19 เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์

คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว จัดทำนวัตกรรมช่วยสนับสนุนและป้องกันเชื้อ COVID-19 เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์
Posted: Aug 12, 2021
Comments: 0
Author: admin

คณาจารย์ บุคลากรและนิสิต ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว และ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มศว จัดทำนวัตกรรมช่วยสนับสนุนและป้องกันเชื้อ COVID-19 เพื่อมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ณ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

นวัตกรรมที่ทางภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ได้จัดทำ

 1. ตู้ฆ่าเชื้อ COVID-19 ด้วยระบบโอโซนและยูวี-ซี (COVID-19 disinfection cabinet with ozone and UV-C system)
 2. ตู้คัดกรองความดันบวก (Positive Pressure Cabinet)
 3. อุปกรณ์ฆ่าเชื้อ COVID-19 ในห้องด้วยระบบยูวี-ซีและระบบพ่นยาฆ่าเชื้อ (COVID-19 disinfection equipment in the room with UV-C system and disinfectant spray system)

ทีมพัฒนานวัตกรรม

 1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพศาล นาผล
 2. รองศาสตราจารย์ ดร.สงกรานต์ วิริยะศาสตร์
 3. รองศาสตราจารย์ธีรภัทร หลิ่มบุญเรือง
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ ศรีรมรื่น
 5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมมาส แก้วล้วน
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติ สถาพรประสาธน์
 7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิศร์ มาตรา
 8. นายขจรศักดิ์ ศรีกงพาน (วิศวกรเครื่องกล)
 9. นิสิตภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล

ผู้สนับสนุน

Print
Tags:

หมวดหมู่