ข่าวคณะวิศวกรรมศาสตร์

นิสิตรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

นิสิตรับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์
Posted: May 12, 2021
Comments: 0
Author: admin

ขอแสดงความยินดีกับ
นางสาวนันทวรรณ ปาสาเขา

นิสิตชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตรรางวัลความประพฤติดี ประจำปี 2564 ของพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์

Print
Tags:

หมวดหมู่